« Back

4-6.12.16

Публична конференция и работна среща по проект „Пробуждане”

Изследователският проект „Пробуждане. Овластяване на младото поколение: Към нов социален договор в южното и източното средиземноморие” (FP7-SSH-2013-2 SAHWA: empowering the young generation; towards a new social contract in South and East Mediterranean countries) получи удължаване на срока за провеждането си поради забавяне на анкетното допитване до арабските младежи. Очаква се обединената база данни да бъде готова в началота на следващата година и първичният анализ на данните да завърши до края на март 2017. 

На 4 и 5 декември 2016 в Американския университет в Кайро се проведе закрита среща на изследователския екип, на която се обсъдиха изготвените през лятото доклади по проекта. Академичният доклад на Пловдивския университет с автори доцент Сийка Ковачева, доцент Станимир Кабаиванов и докторант Пламен Нанов беше приет с високо одобрение и може да бъде намерен тук . До средата на януари 2017 трябва да бъде представен за публикуване на сайта на проекта и сравнителният политически доклад с анализ на младежката политика в арабските страни, изготвен от доцент Сийка Ковачева, доцент Станимир Кабаиванов и доцент Борис Попиванов. Краят на февруари е срокът за предаване на академичния доклад за участието на младите хора в Арабската пролет и нейните последици на професор Кенет Робъртс от Университета на Ливърпул и доцент Сийка Ковачева.  Планира се и книга по проекта, която ще бъде завършена след изтичането на официалния срок.

На 6 декември 2016 се състоя публична конференция в два панела. Първият, модериран от Сийка Ковачева, беше на тема "Условия и перспектива за младите хора в Алжир, Египет, Ливан, мароко и Тунис“. Бяха представени националните доклади по анкетното допитване и качестваното проучване в петте арабски страни. Вторият панел, модериран от Асуман Гьоксел, на тема „Младежка в регионална перспектива“ включваше сравнителни анализи на младежкото включване в публичния живот, съпоставка на младежките ценности, възгледи за равенството мажду половете и отношение към емиграцията.

Презентациите от конференцията са налични на сайта на проекта