« Back

27.10.17

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, ул. Митрополит Паисий, № 6 отправя покана за участие в традиционната ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив, която ще се проведе на 2  и  3 ноември  2017 год., четвъртък и петък в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6,  Пловдив  по следните научни направления:

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
  • ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Материалите могат да бъдат представени с постери или устна презентация.

  • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 30 х 40 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
  • Заявки за участие ще се приемат до 27  октомври 2017 год. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg. Представените заявки след този срок се допускат до участие, но е възможно да не бъдат включени в предварително изготвената програма.
  • Такса за правоучастие

За редовно отчетени членове на СУБ - Пловдив – 60 лв.;

За останалите участници – 80 лв.;

Таксата за правоучастие се внася по банков път ( банкова сметка- СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ;   БАНКА „ДСК-ЕАД”; ФЦ „ПЪЛДИН”;

IBAN: BG88STSA93000002615178;  BIC: STSABGSF) или  в касата на СУБ- Пловдив, включително и в деня на откриване на конференцията.

  • При желание на участниците докладвания материал, оформен като статия, ще бъдат отпечатан в  индексираното, рецензирано и реферирано научно списание “Научни трудове на СУБ – Пловдив”.

         В   таксата  за  правоучастие  е  включен  печат на  статия до 4 стр. За всяка допълнителна страница се плаща по  10 лв.;     

  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител до 25 ноември 2017  год.
  • Изискванията за печат може да намерите на нашия сайт: www.subplovdiv.com

На 2 ноември 2017 год. – четвъртък, от 17 ч. в Синия салон на Дома на учените ще бъде отбелязан Денят на народните будители.