« Back

30.10.17

Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година следните видове стипендии:

  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана за бивши стипендианти;
  • летни курсове за студенти;
  • студентски екскурзии.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във Фейсбук на това Посолство: https://bq- bq.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

За повече информация:

1. Писмо на Посолството на Федерална република Германия в София относно Стипендии на Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD) за академичната 2017/18 година.

2. Информация за DAAD стипендии: изисквания за кандидатстване, срокове, допълнителни стипендии