« Back

31.10.2019

На основата на наскоро подписан договор за сътрудничество между Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Павлодарский государственный педагогический университет, студенти от Казахстан осъществиха няколкодневно посещение с образователна и научно-методическа цел в нашия университет. Магистрите Алибек Тулеуов и Нурболат Жумадилдин бяха приети от ръководителя на катедра „История и археология“ доц. д-р Георги Митрев във връзка с подготовката на техните магистърски тези.

Осъществена беше и среща с декана на Философско-историческия факултет доц. д-р Красимира Кръстанова, на която се обмениха интересни планове и идеи за бъдещи възможни контакти и сътрудничества по програми.

Под научното ръководство на доц. д-р Пламен Славов и наставничеството на гл.ас. д-р Мина Маринова, от 14 до 25 октомври 2019 г. казахстанските студенти имаха възможност да се запознаят с работата на катедра „История и археология“.

Във връзка с темите на техните дипломни работи, свързани с историята на религиите и методиката на преподаването по история, гостуващите студенти имаха възможност да посещават учебни занятия – лекции и семинари в университета, да наблюдават провеждането на уроци в Пловдивски училища, да работят в Университетска библиотека и НБ „Иван Вазов“, а също и да се запознаят частично с богатото културно и историческо наследство на Пловдив и Пловдивска област.

Надяваме се, че посещението на студентите от гр. Павлодар ще даде началото на още по-задълбочени и трайни връзки между двата университета и историческите катедри във Философско-историческия факултет на ПУ и в Хуманитарния факултет на ПГПУ.