« Back

31.10.16

Годишна конференция по проблемите на селските райони

„Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа“

31 октомври, Нова конферентна зала на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“,

 

                                                                                                                                                                Удължен срок за изпращане на заявките за участие: 16 октомври 2016 г., на електронен адрес bg.rural.studies@gmail.com


Плакат