« Back

31.05.16

НОВА БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА "ЕВРОПЕИСТИКА"

Катедра "Приложна и институционална социология" към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет предлага бакалавърска програма по Европеистика, която дава

квалификация Експерт по европеистика, с квалификация в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 

За повече информация: Европеистика