« Back

19.12.16

Студентски Философски семинар към катедра Философия, ФИФ, ПУ

Ви кани на семинар с презентации

на студенти от IV курс Философия на следните теми:

 

"Понятието опит при Кант и Гадамер"

и

"Разбиране, предразсъдъци, херменевтичен кръг"

на 19 декември (понеделник) 2016 г.

16:30 часа,

18 ауд., ул. „Костаки Пеев” 21

 

 Заповядайте!

 

Поканата