« Back

26-30.04.2019

Във връзка със Заповед № Р33-1991 от 23.04.2019, на основание на чл. 154, ал. 1 от КТ и Решение на АС (П-28/04.06.2018) на ПУ е обявена Великденска ваканция за студенти, преподаватели и служители на Университета о т 26.04.2019 до 30.04.2019 година.
Щастливи празници и светло Възкресение!