« Back

26.11.2019

КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА“

и научният екип по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ ви канят на

научна сесия на тема:

„СОЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ КАТО 'ИЗЛИШНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО': ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ“

26 ноември 2019 г., 13.00 ч., зала „КОМПАС“ на ПУ.

 

Сесията събира в критически диалог младите изследователи от катедрата, които ще представят предварителните резултати и своите първи рефлексии върху терена в рамките на двугодишния проект, финансиран по програма „Млади учени, докторанти и студенти“ от НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Заедно с това екипът на проекта инициира учредяването на Клуб на социалния учен - доброволно обединение на студенти и докторанти с отчетлив интерес към социалните науки, който има за цел да предостави дискусионна платформа за споделяне и обсъждане на научни, но също и на граждански позиции, привличайки колеги от различни специалности (политолози, икономисти, юристи, педагози, литератори) и стимулирайки излагането на разнородни тези и специфични гледни точки върху „парещите“ проблеми на нашето всекидневие.

Очакваме Ви на чаша вино да отбележим неговото учредяване и да сложим началото на бъдещите ни интелектуални преживявания заедно! smiley

 

Програма на научна сесия на тема: „СОЦИАЛНО УЯЗВИМИТЕ КАТО 'ИЗЛИШНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО': ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ“

 

Постер - научна сесия: