« Back

26.11.17

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски"  обявява прием за докторантури през учебната 2017/18 година със срок за подаване на документи до 26.11.2017.

Повече информация може да откриете на сайта на Философско-историческия факултет - докторски програми и по долу:

Обявени места;

- Документи;

- Срокове и дати - заповед № Р33-4631 от 27.09.2017;

- Такса за кандидатстване - 50 лв. (30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ).

Изпит по английски език за кандидат-докторанти 22.01.2018 от 9,00 часа в 7-ма семинарна зала, Ректорат Заповед Р33-5544 от 21.11.2017