« Back

25.10.15

 

На 25.10.15 г., в деня на националния референдум и местните избори, докторанти и студенти от Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще представят в предаването „Клуб Неделя“ по радио „Пловдив“ - БНР прелиминарните резултати от двугодишния проект „Езикът на омразата – хейтърският дискурс и отношението към Другия“,  финансиран по програма „Млади учени“ от НПД, ПУ. Идеята за проекта е провокирана от кризата, наблюдавана в българското общество по повод на справянето с проблемите, свързани с другостта, социалното неравенство и изключване, интеграцията и етническите конфликти. Тази криза е съпътствана от едно „говорене”, експлицитно или неексплицитно, което може да бъде определно като „език на омразата”,  разгръщащо се на няколко нива – всекидневно, медийно, политическо.

Множеството предишни социологически изследвания и проучвания на общественото мнение констатират чувствително нарастване на ксенофобските настроения сред българите спрямо малцинствата през последните години, които надминават нивата на толерантност. Икономическата криза, политическата нестабилност и недоверието в демократичните институции водят до страх сред населението, който се излива по посока на тези „рискови” групи, които биват изолирани от икономическия и политическия живот на страната, в която се намират, тяхното присъствие бива идентифицирано като „заплаха”, което засилва негативното поведение и говорене спрямо тези групи.

Проектът има мултидисциплинарен характер и в основата си продължава традицията от предишни изследвания в полето на социологията на дискурсивните практики и дискурсивната дискриминация, иновативни техники за дискурс анализ, разработени от доц. д-р Стойка Пенкова, която е ръководител на катедрата и под чието ръководство студентите и докторантите провеждат текущото проучване.

 

Началото на представянето е 16 часа.