« Back

25.03.2013 година

2013, проф. Йоханес Вайс, доктор хонорис кауза на ПУ, предложен от ФИФ