« Back

24.02.15

 
На нея академичният състав на Катедрата демонстрира социологическата си компетентност в ключови области на обществения живот - политическа ситуация и прогнози, геостратегическа визия, хибридни проблеми (наводнения, екология), зелена енергия и т.н.
 
От 16:00 часа на същия ден в зала "Компас", Ректорат се проведе среща на студентите специалност Социлогия и бакалавърска програма Социология на правото, икономиката и иновациите със завършили социолози, успешно реализирали се в различни професионални области.