« Back

14.07.16

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИСТОРИЯ" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, И СПЕЦИАЛНОСТ "ИСТОРИЯ" - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, при записани 5 студента: Всеки понеделник и вторник от 10.00 до 13.00 ч. в каб. 256-а (Ректорат) ще се провежда тест - събеседване с желаещите да кандидатстват за специалността. Може да се кандидатства и с оценките от: ДЗИ по история, география и икономика, български, английски, немски, френски, испански, италиански или руски език. Кандидатстудентски изпит по история от ПУ или друго ВУ. Сертификат от Международен изпит по английски, немски, френски, италиански, испански или руски език