« Back

23.11.15

На 23.09.2015 г от 18:00 ч във ФИФ на Пловдивския Университет ,,Паисий Хилендарски” бе представена лятната практика на студентите от 4 курс на специалност Философия, която се проведе през м. юни 2015 г. в университетската база в с. Загражден под ръководството на гл. ас. д-р Евелина Варджийска.

Чрез презентации, игри, творчески задачи и спонтанна дискусия с присъстващите студентите успяха да предадат атмосферата на ентусиазъм, отговорност и креативност, създадена по време на практиката. Запознаха публиката с особеностите на Платоновия и неосократическия диалог в традицията на Нелсон/Хекман, разказаха за приключенията си в планината и за преживяванията си извън зоната на комфортния градски живот.

Гости на събитието бяха доц. д-р Красимира Кръстанова- Декан на ФИФ, проф. д-р Райчо Пожарлиев- Ръководител катедра Философия, доц д-р Стойка Пенкова, Ръководител на катедра Социология и науки за човека, Антоанета Кръстанова, главен експерт в РИО на МОН, гр Пловдив, преподаватели и ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и Национална търговска гимназия, гр. Пловдив.

Снимки от събитието.