« Back

23.03.16

Имаме удоволствието да Ви уведомим за участието на Философско--историческия факултет в обучение.

Срещата е организирана от бюро „Творческа  Европа“ и бюро „Европа за гражданите“  към Министерството на Културата, които подпомагат с компетенти насоки кандидатстващите организации при  създаването и отчитането на проекти по двете европейски програми. Обучението  се организира с помощта на Общинска  фондация „Пловдив 2019“, която  реализира инициативата „Европейска столица на културата“ - ключова  дейност на Европейския съюз в  културната сфера и част от програмата  „Творческа Европа“. Обучението е  поредица от няколко срещи, които целят  създаването на проекти, финансирани по двете европейски програми и  стимулиране на културните оператори от  Пловдив да се явят пред програмите като водеща организация по изпълнението на проекти.

Концепцията на ФОРУМ2019 -  образователната платформа, създадена  от ОФ „Пловдив 2019“  е създаване на  мрежови партньорства с цел повишаване на информираността, изграждане и развитие на капацитет, необходими за  създаване на основа за успешната реализация на ЕСК 2019.

Тема на обучението: „Разработване на проекти с европейско финансиране в областта на културата и изкуството.“

Място на провеждане на срещата: Дом на културата „Борис Христов“ - Пловдив, Малка конферетна зала

 

Дата: 23.03.2016

Начало на регистрацията: 08,30 ч.

Време на провеждане: 09,00-18,00

Програма на обучението:

08,30 – 09,00 – Регистрация на участниците

09,00 -  12,00 – Първа част на обучението:

· Работа по проeкти – въведение

· Обща логика и структура на

проектното предложение

· Цели и методология на проекта

·Разработване на подробен план на

проекта

(пауза)

· Описание на партньорския екип на

проекта

· План за разпространение и

използване на резултатите.

· Следпроектна устойчивост

 

 12,00 -13,00  -  Обяд

 

 13,00 – 15,30 -  Втора част на

обучението:

· Бюджет на проекта

·  Комплектоване на проектното

предложение

15,30 – 15,45      (пауза)

15,45 – 18,00 – Трета част на обучението:

· Съвети при разработване на

проекта

· Въпроси

 

Програма „Творческа Европа“ е приета  от Европейския парламент през 2014  година като продължение на програми Медиа и Култура. За три години до момента по програмата са одобрени 23  проекта с водеща организация от България и 9 проекта с партньорска организация от България, което е относително ниска активност на страната ни по програмата. Две са направленията по програмата: подпрограма Медиа (подкрепа на филмова и аудиовизуална индустрия, видео игри и нови технологии) и подпрограма Култура (подкрепа за културни и творчески индустрии – сътрудничество, превод, европейски мрежи и платформи).

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма "Творческа Европа" ще  подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството.

Програма "Европа за гражданите" е важен инструмент за популяризиране на общата история и споделените ценности на Европа и насърчава ангажираността към развитието на ЕС. С бюджет от 185 млн евро, програмата включва в задачите си насърчаване на зачитането на културното и лингвистично многообразие чрез междукултурен диалог. За 2016 година приоритетите включват – по направление Европейска памет: честване на важни юбилеи от новата европейска история, гражданско общество и участие при тоталитарните режими, демократични преходи и приемане в ЕС и по направление _Демократично ангажиране и гражданско участие_ - приоритети за 2016 г. :разбиране и дебат по евроскептицизъм, солидарност в криза, борба със стигмата „имигранти“, дебат за бъдещето на Европа.