« Back

22.11.16

Философски семинар към Катедра „Философия“

 при Философско-исторически факултет,

ПУ „Паисий Хилендарски"

Ви кани на публична лекция на

проф. д-р Христо Тодоров (НБУ)

на тема:

„Разбиране и образователен идеал”

22 ноември (вторник) 2016 година

15:00 часа

16 ауд., ул. „Костаки Пеев” 21

Събитието е част от общата програма на Философския семинар за зимния семестър на акад. 2016/2017 година с обща тема: „Херменевтическият проблем: историко-философски, епистемологически и практически измерения“

Заповядайте!

Плакат на събитието