« Back

23.10.14

Уважаеми кандидатстуденти,

За първи път през учебната 2014/2015 г. във Философско-историческия факултет стартира магистърска програма "Православие – традиция и съвременност". Обучението е в редовна форма, с продължителност от 2 семестъра, таксата е 590,00 лв на семестър.

Кандидатите трябва да имат диплома за висше образование с придобита ОКС „Бакалавър“ по теология. Подробна информация за магистърската програма може да намерите ТУК.
Срокът за подаване на документи е до 23 октомври при инсп. Нели Чиликова, каб. 208, Ректорат, ет. 2.