« Back

21.12.2019-02.01.2020

Коледната ваканция за студентите, преподавателите и служителите на Пловдвиския университет "Паисий Хилендарски" ще бъде в периода 21.12.2019 - 02.01.2020 включително.

Заповед на Ректора на ПУ.