« Back

20.11.15

20 години социология в Пловдив

25 години Институт за критически социални изследвания

Катедра "Социология и науки за човека" има удоволствието да ви покани на Конференция на тема: "СОЦИОАНАЛИТИЧНИЯТ ОБРАТ: БУРДИЙО И СЛЕД НЕГО", организирана по случай 20 години социология в Пловдив и 25 години Институт за критически социални изследвания, която да не остане при скучния жанр на юбилея (макар и да тръгва от него), а да бъде по-скоро провокация.

Конференцията се посвещава и на 85-годишнината на мислителя.

За повече информация

Програма на конференцията

Покана

Плакат