« Back

19.01.17

На 19 януари 2017 година от 17,00 часа в 17 аудитория на ет. 2 в сградата на ул. „Костаки Пеев“ № 21, ще се проведе публичната лекция на проф. д.н.к. Мария Шнитер по процедурата на конкурс за заемана на академична длъжност „професор“.

Темата на лекцията е " Човекът пред смъртта".

Очакваме Ви!