« Back

15.03.16

„Опознай миналото, за да разбереш настоящето!

 

Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, обявява конкурс за ученици от 12 клас с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство на тема: „Опознай миналото, за да разбереш настоящето!

Настоящият конкурс поощрява интересите към българското културно наследство и си поставя за задача да стимулира творческия и изследователски дух на младите хора. Конкурсът „Опознай миналото, за да разбереш настоящето! има за цел да допринесе за съхраняване на националната ни идентичност в пъстрото семейство на европейските народи, както и да предложи път за връзка между поколенията.

Конкурсът дава възможност на младите хора да изследват самостоятелно някои важни елементи на културата и културното наследство, като се опитат да потърсят връзките между миналото и настоящето. Чрез своите проучвания участниците ще имат възможност да общуват с носителите на културната памет, да потърсят отговори на някои любопитни въпроси, свързани с миналото на техните родители и близки.

Организаторите на конкурса дават възможност на участващите за избор между провеждане на самостоятелно проучване или подготовка на есе по зададена тема.

  1. Самостоятелно проучване (избор между следните теми):
  1. Празници, храна и обреди в българската култура в миналото и днес
  2. Местата за (любовни) срещи в миналото и днес

Регламент:

  • Изготвяне на въпросник по избраната тема (вж. упътване към конкурса);
  • Провеждане на разговори с различни информатори (без ограничения в броя, възрастта и т.н.);
  • Представяне и анализ на събрания теренен материал (от 2 до 4 стандартни страници);
  • Аудиофайловете (приложени към материалите за конкурса).

 

  1. Разработване на есе на тема

Чуждите празници в българската съвременност – необходимост, подражание или…

(от 1 до 4 стандартни страници)

 

Участниците в конкурса могат получат повече информация на адрес www.logos.uni-plovdiv.net  и да бъдат консултирани лично от преподавателите в катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет (Пловдив, ул. Костаки Пеев 21, ет. 4).

Материалите се изпращат не по-късно от 15 март 2016 г. на следния адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net

 

Журито на конкурса предвижда следните награди:

  • Участниците в конкурса, получили отлични оценки, имат възможност да запишат бакалавърска програма Етнология във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2016/2017 г. без полагане на кандидатстудентски изпит[1];
  • За останалите участници в конкурса журито предвижда поощрителни награди.

 

Желаем успех и творческо вдъхновение на всички кандидати!

 

Катедра „Етнология“

 


[1] На основание на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в справочника на Пловдивския университет, участието в конкурса се признава за кандидатстудентски изпит.