« Back

17.11.2019

Здравейте!

Катедра "Етнология" обяввява конкурс за редовна доктурантура в  докторски програми  по Етнология, Социална антропология, Науки за културата в

област на висшето образование 3. Социални стопански и правни науки,

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

За информация:

секретар на катедра "Етнология" - Боряна Радева - тел. 032 261 317, e-mail - boriana_radeva8@abv.bg,

ръководител на катедра "Етнология" -  доц. д-р Меглена Златкова - тел. 0887392189, e-mail - m_zlatkova@yahoo.com                

ПОВЕЧЕ ИНАФИРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И ТУК