« Back

17-18.09.2018

Областен информационен център-Пловдив и Общински институт „Старинен Пловдив“ Ви канят на Конференция на тема: „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“. Събитието ще се състои в периода 17-18 септември 2018 г., в Данчовата къща в Старинен Пловдив (ул. „Кирил Нектариев“ №18, гр. Пловдив).

Програмата на събитието предвижда на 17.09.2018 г. (понеделник) да бъде представен и дискутиран Модул 1: „Опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“, а на 18.09.2018 г. (вторник) - Модул 2: „Поддържане и съхраняване на недвижимото културно наследство в област Пловдив“.

Целта на събитието е, да събере представители на общинските администрации от пловдивските общини, сред които архитекти, инженери, специалисти в областта на културното наследство и всички желаещи, за да получат информация за добри практики. Също така, да ги насърчи да кандидатстват по процедурите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  (ОПРР) за развитие на обекти на културното наследство, както и подмерки 7.5 и 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансиращи възстановяване и поддържане на културното и природно наследство на селата.  

Конференция „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“ е част от традиционните за гр. Пловдив „Празници на Стария град“ (17-23.09.2018 г.).

Програма на Конференция „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“

 Програма на празниците в Стария град По трихълмието на времето

Регистрационна форма за участие в събитието

Моля да заявите участие за съответните дни на Конференцията, като попълните Вашите данни в регистрационната ни форма