« Back

17.01.2018

На 17.01.2018 (сряда) от 13,30 часа в 16 аудитория на "Костаки Пеев" №21, проф. д-р Красимира Даскалова от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" ще изнесе публична лекция на тема: Жените в историята и история на жените и пола.

Проф. д-р Красимира Даскалова е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и има научни интереси в областта на модерната европейска културна история. Публикува изследвания върху историята на жените и взаимоотношенията между половете в България и Източна Европа. Специализира в тези нови за българската историография полета в Европа, САЩ и Япония, преподава в различни европейски университети. Член е на бордовете на специализирани европейски периодични издания, президент на Световната федерация за изследвания по история на жените (International Federation for Research in Women’s History) 2005-2010, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ). От 2007 г. е редактор на Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, периодично издание, публикувано от Berghahn Books, New York and Oxford.

Срещата-разговор е организирана от катедрата по "История и археология" във Философско-историческия.