« Back

19.11.15

Катедра „Приложна и институционална социология“ организира конференция на тема "ПЛОВДИВ КАТО НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019: РОЛЯТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ". Целта на конференцията е да се дискутира върху ролята и значението на висшето образование и университетите за развитието на региона чрез изграждането на иновативна среда и предприемаческа подкрепа в икономиката и творческите индустрии. Тя ще събереучени от пловдивските университети, експерти от бизнес-средите и от местните институции. Гост-лектор е проф. Гюнтер Гетцингер, който ще представи добри практики от взаимодействията университет-бизнес-публична среда в гр. Грац, Австрия.

Конференцията е част от честванията по случай 20-годишната от създаването на специалност „Социология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и ще се проведе на 19 ноември 2015 г. от 9 ч. в зала „Компас“ на Пловдивски университет.

Програма

Плакат