« Back

29.11.15

От първи октомври 2015 екип от катедра Етнология  е партньор по международния проект CU TENDA- Stories, Images and Sounds on the Move. Ръководител на проекта е  Национаният музей на румънския селянин (Букурещ), а финансирането е по рамковата програма  Творческа Европа (Creative Europe). Програма Творческа Европа подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии. Изследователският екип от Пловдивския университет се срещна с Весела Кондакова, координатор на програмата за България. На срещата бяха обсъдени дейностите по проекта и възможностите за сътрудничество.