« Back

16.05.17

Студентски Философски семинар към Катедра „Философия“

 при Философско-исторически факултет,

ПУ „Паисий Хилендарски“

Ви кани на публична лекция на

доц. д-р Росен Люцканов (БАН)

на тема:

„Проблемът за универсалиите в аналитичната метафизика: теория на тропите"

16 май (вторник) 2017 година

16:00 часа

27 с.з. - ул. "Костаки Пеев" № 21

Събитието е част от общата програма на Философския семинар за за летен семестър на учебната 2016/2017 г. и зимен семестър на учебната 2017/2018 г.:

 

Аналитичната философия – традиции, революции, проблеми.

Заповядайте!