« Back

16-28.10.15

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява втори прием за учебната 2015/2016 година по 18 магистърски програми. Някои от тях се водят и във филиалите на Пловдивския университет в гр. Кърджали.

Нови магистърски програми са:

Археология и археологическо културно наследство

Биополитика и обществено здраве

Гражданско образование и обществени науки

Културен мениджмънт

Туризъм и културно наследство на Балканите (обучението за тази специалност се осъществява във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали "Любен Каравелов")

 

Документи за кандидатстване се приемат от 16 октомври до 28 октомври 2015 г. в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358, chilikova@uni-plovdiv.bg. За магистърските програми, в които обучение се провежда и във филиалa на университета в гр. Кърджали, документи се подават в съответния учебен отдел.

Събеседването с кандидатите ще се проведе от 9 часа на 29.10.2015 г. в сградата на ПУ на ул. „Костаки Пеев" 21, етаж 2-ри, 17 аудитория.

Резултатите ще бъдат обявени на 29.10.2015 г. на сайта на Философско-историческия факултет:

Записване: от 29 октомври до 6 ноември 2015 г.