« Back

28-29.09.15

 

На 28 и 29 септември се проведоха годишните съвещания на преподавателите по философия в средните училища в гр. Пловдив. По покана на г-жа Антоанета Кръстанова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование в Регионалния инспекторат по образованието, в събитието взе участие гл. ас. д-р Евелина Варджийска, която информира учителите, какви нови възможности за професионално развитие им предоставя катедра „Философия“ на ФИФ през настоящата учебна година.

Представена беше Програмата за придобиване на допълнителна квалификация за учители по философия и гражданско образование, която включва двудневни семинари по теми като:

  • Целеполагане и планиране в обучението по философия
  • Философски техники
  • Работа с казуси
  • Сократическият диалог в образованието
  • Оценяването в обучението по философия
  • Използване на интернет в преподаването на философия
  • Използване на аудио-визуални технологии в преподаването на философия

Обявено беше създаването на нова магистърска програма „Гражданско образование и обществени и хуманитарни науки“, повече информация може да бъде намерена на: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/magistraturi%202015/09_FIF%20mag%202015.pdf.

Участието на д-р Варджийска в работната среща на учителите по философия е израз на желанието за сътрудничество между ФИФ на ПУ и РИО, скрепено с меморандум, подписан от ръководителите на двете организации и на убеждението, че редовните и ползотворни контакти между академичната и преподавателската общност ще допринесат за взаимното обогатяване и по-доброто качеството на преподаване на философия.