« Back

15-17.11.2019

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от винения празник-Фестивал „Дефиле на младото вино“.  

Събитието ще се проведе на 15,16 и 17 ноември.

Възможността е подходяща за студенти с хуманитарна и културологична насоченост, студенти от специалности свързани с технология на виното и храната, туризъм, комуникации, фотография, както и хора с интерес в областта на културния и винен туризъм. 

Желаещите да се включат могат да кандидатстват в следните области:

Аниматори            

Кандидатите ще са заети почасово в периода 15 и 16 и 17 ноември и ще оказват съдействие на винопроизводителите и производители на храна – участници във Фестивала, при настаняване, брандиране на локациите и други дейности свързани с представянето на продукцията на фирмите.            

Асистент–координатори

Кандидатите ще бъдат ангажирани в организацията на събитието в различните локации от програмата в периода 11 -17 ноември.      

Фото и видео документиране

Кандидатите трябва да разполагат със собствена техника и ще бъдат заети отново частично в периода 11 -17 ноември.

Всички доброволци трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив в посочения период.  Те ще получат сертификат за извършен доброволен труд в края на програмата.

От кандидатите се изисква да изпратят кратко описание за себе си и интересите си, както и снимка на e-mail: info@wineshowplovdiv.events, като посочат за коя от гореописаните позиции кандидатстват. Всички одобрени доброволци ще преминат обучение в рамките на 1 ден.    

Подробна информация за възможността можете да откриете на сайта на Съвет по туризъм – Пловдив: http://wineshowplovdiv.events/ и на нашата Фейсбук страница: „Дефиле на младото вино“ / facebook.com/MladoVino/