СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

на тема: "Астрономията като форма на живот"

Представяне на резултатите от теренно изследване, проведено в НАО Рожен от студентите 4 курс Социология