« Back

15.01.2018

Клуб за ентусиазъм и професионализъм

към катедра „Философия“

Ви кани на

дискусия на тема:

За живота/живеенето и нещо малко за смъртта/умирането?”

15. януари 2018 г. от 18 ч       

в аудитория 17, етаж 2 на ул. „Костаки Пеев“

Ще ни гостува д-р Петър Горанов, преподавател по етика в СУ „Св. Климент Охридски“, който ще представи своите размишления по темата.

След представянето ще има възможност за дискусия.

Събитието се организира от катедра Философия на ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно с РУО гр. Пловдив.

Очакваме Ви!

 

............... и след срещата!

„Разхубавяване на ежедневието“ е рецептата как да се справяме с екзистенциални предизвикателства, споделена от д-р Петър Горанов по време на поредната публична дискусия в Клуба за ентусиазъм и професионализъм към катедра „Философия“ на ФИФ по темата „За живота/живеенето и малко нещо за смъртта/умирането“.

На 15 януари 2018 аудитория 17 се изпълни с учители по философия от Пловдив, Асеновград, Карлово, с университетски преподаватели и много ученици от пловдивски средни училища. С изящна словесност Петър Горанов демонстрира как областите на естетическото и етическото взаимно се преплитат и допълват в опитите на човека да осмисли гранични ситуации на съществуването си. Аудиторията прие предизвикателството на силно въздействащите метафори и провокативното свързване на философски теории с актуални личностни и обществени феномени и заедно с лектора се отдаде на диалогично размишление върху въпроси, свързани с живота и смъртта, младостта и старостта, любовта и омразата, които не оставиха никого от участниците безразличен.

До края на учебната година предстоят още две събития от програмата на клуба – работилници за учители, които искат да станат майстори в използването на игри и филми в преподаването на философия и гражданско образование.