« Back

15.01.15

 

Представяне на резултатите от изследване "Младите хора в европейска България. Социологически портрет".

15.01.2015 г., 16:00 часа, 18 ауд.

Лектор: доц. д-р Сийка Ковачева

Събитието е организирано от Катедра "Приложна и институционална социология" и ще протече в следния порядък:

кратка презентация на доц. Ковачева, след което дискусия