« Back

28-29.09.15

Откриването на учебната 2015/16 г. по специалности, във Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" и връчването на книжките на студентите първокурсници ще става по приложения график.

Същия може да видите тук!