« Back

14-15.03.2014

Междууниверситетски студентски изследователски проект "Капана"

Сисание ЕДНО ЕООД, организатор на трите ежегодни международни фестивала One Architecture Week, One Design Week и One Dance Week, Университет за архитектура, строителство и геодезия, Философски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“, София, Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, сключиха споразумение за сътрудничество и взаимно съдействие за изследователски проект за квартал Капана в Пловдив.

Основна цел на проекта е да предложи нов комплексен подход към цялостни исторически урбанистични структури с богат архитектурен, социален и културен потенциал за целите на бъдещето им развитие – с конкретен обект квартал Капана въз основа на координирани между различни специалности изследвания. Част от изследователската задача е и да се идентифицира потенциала и предизвикателствата пред сценария за превръщането на квартала в градски център на творчески индустрии (creative district). Междинните и крайни резултати от проекта ще бъдат предоставени на екипа на ЕДНО и фестивалите One Design Week, One Dance Week, One Architecture Week, както и на Община Пловдив, за целите на популяризирането му и ползване за потенциални бъдещи проекти.

Списък на студентите от Философско-исторически факултет, участващи в проекта

Програма на Студентска работилница, 14-15.03.2014       

 

Изследователски проект за квартал "Капана", Пловдив