« Back

23-28.06.2015

Катедра „Философия“ на Философско-историческият факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ организира лятна практика за философски диалог, чиято цел е да запознае студенти и преподаватели в средното училище с класически и модерни форми на диалогичния метод във философията и с възможностите за прилагане на тези методи за подобряване на качеството на преподаване на философия в средното и висша образование и  за насърчаване на  личностното развитие на студенти, преподаватели и ученици.
 
Практиката ще се проведе от 23 до 28 юни 2015 г. в университетската база в с. Загражден, в Родопите.


Предвижда се участието на около 25 студенти, университетски преподаватели и млади преподаватели в средното училище.
Ръководител на практиката е гл. ас. д-р Евелина Варджийска.

Повече информация можете да намерите тук!