« Back

09.03.17

Национална докторантска конференция по социология

9 март 2017 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ),Театър „Алма Алтер“

Важни срокове:

  • 31 октомври  2016 г. - изпращане на разширени анотации
  • 30 ноември 2016 г. - публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти
  • 17 февруари 2017 г. - изпращане на текстовете на докладите

 

  • 25 февруари 2017 г. - публикуване на окончателната програма на конференцията

Пълна информация за конференцията

Плакат