« Back

13.05.16

Публична лекция за глобалните вирусни епидемии

ще изнесе в ПУ  проф. дмн Радка Аргирова

Известният вирусолог проф. дмн Радка Аргирова ще изнесе публична лекция пред широка академична аудитория, включваща студенти и преподаватели от социални, хуманитарни и природни науки. Събитието ще се проведе на 13 май 2016 г., петък, от 15:00 часа в 6 аудитория на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" пред студентите от бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ и магистърска програма „Социоанализа и междучовешки отношения“. На лекцията са поканени да присъстват и ученици от Пловдив, като част от кандидатстудентската кампания на Катедра „Социология и науки за човека“.

На форума ще се обсъждат въпроси като: докъде стигна битката с HIV/СПИН – в глобален мащаб и у нас – факти и новости; докога ще ни заплашват грипни вируси и защо; ебола – нови постижения; зика вирус – фактите. Проф. Аргирова, която дълго време работи в областта на онкологията, ще засегне също така темата има ли полезни човешки инфекциозни вируси, съответно какви са основните знания за съвременната вирусна онколитична терапия. В лекцията ще има и философски ракурси – чрез доказателства, факти и малки коментари ще се дебатира проблемът за границата между живото и неживото.

Лекцията на проф. Аргирова е съвместна инициатива на Хумболтовия съюз в България и Катедра „Социология и науки за човека” на Пловдивския университет.  Тя открива поредицата „Култури на знанието и свят на живота”, в рамките на която изследователи от различни полета ще обсъждат какво могат – и какво не могат – да ни дадат съвременните науки и технологии в нашия несигурен и крехък, поделен и споделен свят на живота. Ще бъде представена интердисциплинарната магистърска програма „Биополитика и обществено здраве“ към Катедрата, която е тясно обвързана с тази проблематика.

***

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн, е възпитаник на ВМИ – София и Институт „Ивановски“ – Москва, където защитава дисертация по животински ретровируси.  Работи последователно в Института по онкология и Института по обща и сравнителна патология – БАН. През периода 1980 – 1981 г. е стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“ по ретровируси. През 1985 г., след участие в специализиран конгрес в Хамбург, получава HIV от проф. Роберт Гало, донася го в БАН и с това у нас се започва работата по СПИН. През 1987 г. тя е натоварена да организира първата  лаборатория по СПИН у нас, в същата година  започва и контролът на кръвната банка за вируса. Впоследствие е представител на България, а после и на Източна Европа в Глобалната Програма по СПИН – Женева, експерт по оценка на националните програми по СПИН на Конго, Филипините и др. Две години е зам.-министър на  здравеопазването, след това последователно ръководи Лаборатория по ретровируси, както и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси към Националния център по заразни и паразитни болести. След пенсионирането й от Центъра е поканена  в Болница Токуда, където работи като вирусолог в състава на клиничната лаборатория.

Проф. Аргирова е автор на над 100 статии, от 2000 г. е председател на Научното Дружество по вирусология, университетски преподавател, член на постоянно действащи комисии към МЗ, МОН, МОСВ, дългогодишен консултант по вирусология на Република Казахстан.