« Back

13.01.2020

Съобщение
Понеделник от 14.00 в 3 аудитория общо събрание на Факултетен студентски съвет на ФИФ.
Дневен ред:
1. Какво е Студентски съвет
2. Избор на член с право на глас
3. Избор на Председател на ФСС към ФИФ
4. Други