« Back

27.05.15

Уважаеми колеги,

на 27 май (сряда) от 13,30 часа в 17 ауд. в сградата на Философско-историческия факултет на ул. "Костаки Пеев" №21 ще се проведе обучение, предназначено за настоящи и бъдещи учители на тема:

"Иновативни методи в обучението. Педагогика на наследството".

Водещ ще бъде Атанаска Колева - базов учител по история в ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Снимки от събитието вече може да видите тук.