« Back

12.12.14

Катедра Етнология на Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира научна конференция на тема „Различните“ светове на детето и семейството, която ще се състои  на 12 декември 2014 г. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Събитието е част от честването на 10 години от създаването на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. В него участват изследователи от Пловдивския университет, от университетите в Дортмунд, Бохум и Кьолн в Германия; стипендиантка на „Фулбрайт“ от САЩ. В конференцията ще се включи и директорът на “Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив”.

Конференцията ще срещне млади изследователи, които работят в сферата на социалната антропология, социологията, етнологията и архитектурата и се занимават с проблемите на детето и детството, семейството, мобилностите/миграциите. Сред основните акценти на дискусията са различията: тези на дискурсите за идентичност; различните социални мрежи;  транснационалните мобилности и взаимодействията с институции.

Допълнителна информация за конференцията, както и нейната програма, може да намерите тук: http://logos.uni-plovdiv.net/en/10-godini-fif1

The Department of Ethnology of The Faculty of Philosophy and History in Plovdiv University “Paisii Hilendarski” is organizing a international conference The Different” Worlds of Children and the Families that will be held on 12th of December in “Compass” hall in Plovdiv University.

It is part of the events, celabrating 10 years since founding The Faculty of Philosophy and History in Plovdiv University. It will be attended by researchers from the University of Plovdiv, Fachhochschule Dortmund University, Ruhr-University Bochum, University of Cologne, USA/Plovdiv University Fulbright Fellow. The director of Regional Social Assistance Directorate in Plovdiv will also participate in the conference.

The conference meets young scholars working in the fields of Social Anthropology, Sociology, Ethnology and Architecture, studying the problems of Children and Childhood, Families and Mobilities/Migrations. The focal points of discussion are differences: of identities construction discourses, of networking, of transnational mobilities and interactions with institutions.

For further information, and conference program see: http://logos.uni-plovdiv.net/en/10-godini-fif1

Програма/Program