« Back

12.11.14

На 12.11.2014 година в сградата на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Костаки Пеев" № 21 се състоя редовна среща на Студентски етноложки клуб "Проф. Тодор Ив. Живков". На нея Десислав Георгиев от специалност Социална антропология (3 курс) разказа за своите наблюдения и находки при теренното си изследване, проведено в малко село в Северозападна България. Устното му изложение беше допълнено от аудиозаписи, които допринесоха за по-интересното и колоритно представяне на данните. Той беше подготвил за студенти и гости на лекцията приложение със специфични за региона диалектни думи и изрази, както и с рецепти за характерни ястия. Изложението му провокира интересна дискусия, в която се включиха много от присъстващите в аудиторията.
Следващата среща на СЕК "Проф. Тодор Ив. Живков" ще се състои на 19.11.2014 г., когато гост-лектор ще бъде Георги Мишев. Той ще ни разкаже за лечебните практики в традиционната българска култура. Повече информация може да видите в поканата за събитието.
Заповядайте!