« Back

11.03.2010

Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет, предложен от Философско исторически факултет

Проф. Николаус Муцопулос

Университет "Аристотел" - Солун Гърция