« Back

11.01.2016

На 7 декември 2015 г. се проведе първа среща на Клуб за ентусиазъм и професионализъм към катедра Философия на ФИФ. Участваха учители по философия от пловдивски училища, студенти и университетски преподаватели.

Срещата бе открита от проф.д-р Райчо Пожарлиев, ръководител на катедрата и Антоанета Кръстанова, представител на РИО Пловдив, които подчертаха нуждата от създаването на диалогично пространство за споделяне на идеи, знания и добри практики, което да стимулира развитието на общност от съмишленици, обединени около каузата за развитие на образованието.

Гл. ас. д-р Евелина Варджийска представи презентация по темата „Право на диалог в образованието“, в която обоснова нуждата от повече диалог и предложи стратегии за диалогизиране на образованието – чрез интегриране на отделни диалогични елементи в традиционните форми на преподаване и чрез създаване и въвеждане на нови форми на образователно взаимодействие, които ангажират цялостно личността на преподавателите и учещите. Пример за подобна иновативна форма е провеждането на лятната учебна практика на тема „Философският диалог“ (линк към новината за представянето на практиката) със студентите от ІІІ курс на специалност философия в университетската база в с. Загражден, съчетала традиционни форми на учене и преподаване като анализ на текстове и работа в малки групи с личен диалогичен опит и преживявания сред природата.

Следващата среща на клуба ще се проведе на 11 януари 2016 от 18 ч в ауд. 16 на ул. "Костаки Пеев“, 21. Проф. д-р. Райчо Пожарлиев ще говори по темата “Изяждането на книгите“.

 

снимки от събитието