« Back

10.10.2004

 

Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет, предложен от Философско-исторически факултет, 2004 г.

Проф. д-р Йосип-Растко Мочник

Люблянски университет, Словения

Previous