« Back

09.09.2019

На 09.09.2019 от 10:30 ч. в 203 каб. в Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" ще се проведе кандидат-студентски изпит за допълнителен  прием в специалност "Теология".

Документи се подават в срок до деня преди изпита.