« Back

09.05.16

На 9 май 2016 г. Клубът за ентусиазъм и професионализъм към катедра Философия проведе последната си среща за учебната 2015-2016 година.

Доц. д-р Ина Димитрова представи данни от емпирични проучвания на стратегиите за себепредставяне в публичното пространство  на пациентски организации, подкрепящи асистираната репродукция, както и от интервюта с жени, очакващи или вече успешно родили деца чрез ин витро процедури.

Въз основа на анализа на емпирични данни за моментното състояние на асистираната репродукция у нас бяха поставени редица дискусионни въпроси  от интердисциплинарната област на биополитиката и биовластта. Оказва се, че част от аргументите в публичния дискурс, с които „заслужаващият родителство гражданин“ обосновава правото си да получи подкрепа, включително с публичен финансов ресурс, за осъществяването на асистирана репродукция се отличават с дискриминационен характер.  Експлоатирани биват етически дихотомии като заслуженост – незаслуженост, вина- невинност и икономически логики чрез аргументи, основаващи се на принципа за „търсенето и предлагането“. В дискурса на „заслуженото родителство“ се смесват „демографски“, религиозни и инструментални аргументи, които пораждат възможност за неоправдано противопоставяне между „заслуженото“, изстраданото и „обикновеното“ родителство и съответстващото им детство.

Оживената дискусия след презентацията показа колко важно е да се обсъждат професионално съвременни въпроси от приложната етика и утвърди значимостта на философията като критика, която ни помага да се ориентираме в съвременните политически дискусии.

Участниците в срещата дадоха положителна оценка за работата на Клуб за ентусиазъм и професионализъм  и изразиха желанието си проектът да продължи и през учебната 2016-2017 година.

Можете да споделите идеи за дискусионни теми за втората година на Клуба за ентусиазъм и професионализъм или желание да подготвите презентации  с гл. ас д-р Евелина Варджийска на адрес: eva_var@abv.bg.

Снимки от срещата.