« Back

08.12.17

Ръководството на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" поздравява всички студенти, преподаватели и служители със СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК и обявява 8-ми декември 2017 година за научебен и работен ден.

Заповед на Ректора!