« Back

05.12.14

Философско-историческият факултет обявява конкурс за есе сред студентите от ФИФ на тема „Предизвикателството на споделеното знание!“ (слоган на честванията по повод 10 години от създаването на Философско-исторически факултет в ПУ "Паисий Хилендарски" ).  Условия за участие: всеки редовно записан студент в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на ФИФ за учебната 2014/15 година; до 3 стандартни машинописни страници; шрифт Times New Roma, размер 12.

Есетата да бъдат изпращани на e-mail fif_10@abv.bg до 5 декември 2014 година. Те се оценяват от комисия в състав: доц. Мария Шнитер, доц. Сийка Ковачева, доц. Валентин Петрусенко. Има осигурен награден фонд.